Kongre Konuları


 • Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği
 • Hayvansal Üretim, Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği
 • Su Ürünleri ve Gıda Güvenliği
 • Yem ve Gıda Güvenliği
 • Tedarik Zincirinde Gıda Güvenliği
 • Gıda İşleme ve Gıda Güvenliği
 • Nanoteknoloji ve Gıda Güvenliği
 • Gıda ile Temas Eden Malzemeler ve Gıda Güvenliği
 • Lojistik ve Gıda Güvenliği
 • Satış Noktalarında Gıda Güvenliği
 • Toplu Beslenme ve Gıda Güvenliği
 • Gıda Güvenliği ve Epidemiyoloji
 • Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı
 • Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler
 • AR-GE ve Gıda Güvenliği
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Gıda Güvenliği ve Tehlikeler
 • Risk Algılaması ve Risk Değerlendirmesi
 • Yeni Gıdalar, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda Güvenliği
 • Geleneksel Gıdalar ve Gıda Güvenliği
 • Gıda İşlemede Yeni Teknolojiler ve Gıda Güvenliği
 • AB ve Uluslararası Anlaşmalar
 • Resmi Kontroller
 • Gıda Güvenliği Mevzuatı
 • Gıda Hukuku
 • Gıda Güvenliği ve Kurumlar arası/Meslekler arası İletişim
 • Çevre ve Gıda Güvenliği
 • Afetlerde Gıda Güvenliği Yönetimi