DavetDeğerli Gıda Güvenliği Dostları,

Gıda güvenliği alanında dünyanın en büyük mesleki organizasyonu olan Uluslararası Gıda Koruma Birliği – IAFP ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde, 29 meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşunun desteğinde her yıl Mayıs ayında düzenlediğimiz Gıda Güvenliği Kongresi’nin dördüncüsünü 14-15 Mayıs 2013 tarihlerinde Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde gerçekleştireceğiz.

Kongre, her geçen yıl başarısını katlayarak ülkemizdeki Gıda Güvenliği hareketinin gelişmesinde ve bir kültür haline gelmesinde hem akademik anlamda, hem de ortak aklın üretilmesi ve tüm ilgili tarafların birbirlerini daha iyi tanımaları anlamında önemli bir platform oluşturmaktadır. Aynı zamanda organizasyon yapısı itibariyle Gıda Güvenliği Kongresi,  devlet kurumları, üniversiteler,  ilgili tüm meslek grupları ve  sektörün de içinde bulunduğu, bir başka deyişle gıda güvenliği ile ilişkili tüm paydaşların bir arada olduğu bir kongrededir. 

Konusunda uzman yerli ve yabancı bilim insanlarının deneyimlerinin süzgecinden geçmiş güncel bilgileri sunacakları Kongremiz içerisinde, gıda güvenliği konusu sağlık, bilim-teknoloji, mevzuat ve gıda hukuku boyutuyla bilimsel program çerçevesinde geniş kapsamda ele alınacaktır.

Gıda Güvenliği konusu hem insanın güvenilir gıdaya erişim hakkı, hem ticari bir ön gereklilik, hem de mevzuatsal bir zorunluluktur. Bu denli önemli bir konunun tüm yönleri ile ele alınacağı 4.Gıda Güvenliği Kongresi’ne sizleri davet eder, katılımınızdan büyük memnuniyet duyacağımı belirtirim.

Kongremizde görüşmek dileğiyle...

Samim Saner
Başkan
4. Gıda Güvenliği Kongresi